Sink-skatten sänks till 20%

2013-09-17

Äntligen sänks SINK-skatten!
I 2014 års budgetproposition kommer nu beslutet som
många väntat på – en sänkning av SINK-skatten. Skatten
”Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta”, som den
egentligen heter, sänks från 25 till 20 procent. Svenskar i
Världen och många av dess medlemmar har under en
längre tid legat på regeringen för att få till stånd en
sänkning – ett arbete som nu alltså äntligen givit resultat.
- Detta är ett mycket glädjande besked, säger
generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist. Äntligen får
även utlandssvenskarna ta del av skattelättnaderna och
vi vet att det gör stor skillnad för många av våra
medlemmar.
I morgon presenteras budgetpropositionen i sin helhet och Svenskar i
Världen kommer förstås att fortsätta bevaka frågan och publicera mer
information på vår hemsida. Kommentarer om den sänkta SINKskatten kan du göra på vår Facebook-sida alternativt på vårt forum.
No text entered

29 Sep 2013

Go back to top