Bli medlem

SviP är en föreningen som vill tillvarata alla svenskars intressen oavsett
om de är inflyttade eller bara bor här del av året. Föreningen vill anordna aktiviteter samt dra allas uppmärksamhet till aktiviteter dit alla är välkomna om de så önskar. Föreningen vill också säkerställa att nyinflyttade svenskar känner sig välkomna och får en bra introduktion till Pafosområdet. 

Föreningen är öppen för alla som vill stödja föreningens verksamhet och målsättning, dvs oberoende av nationalitet.

Medlem är den som anmäler sig. Medlemmen har sedan röstberättigad på årsmöten när stadgar och medlemsavgift skall bestämmas samt ordförande och styrelse skall väljas.

Vi tycker att alla svenskar, som kommer på de olika aktiviteterna och drar nytta av informationen som sprids genom epost och på denna hemsida, bör vara medlemmar och stödja föreningens verksamhet. Som medlem har du möjlighet att påverka verksamhetens inriktning.

Medlemsansökan 

Ansökan kan med fördel göras elektroniskt via nedanstående formulär, som Ämne ange "Ny medlem" och som Meddelande ert/era namn eller sänd
E-mail till [javascript protected email address].

Betalning av medlemsavgift €20 per person kan ske till vårt bankkonto

Bank of Cyprus, Branch Paphiako, kontonummer 357 022 769 001

 

Vid betalning från annat land 

BIC-kod (bank) BCYPCY2N

IBAN CY4000 2001 9500 0035 7022 7690 01

Adress SWEDISH ASSOC. OF PAFOS AREA, SVIP PO Box 60596, 8105 Pafos, Cypern

Mottagar ID (ange ditt namn)

 

Ansökningsformulär (Lämna tom)

 

 

Go back to top