Föredrag hotell Anemi, onsdag den 12 april kl 18.00.

CYPERNS HISTORIA

Ulla Ignatiou en av få svensktalande auktoriserade guider på Cypern, berättar om Cyperns historia från 1870-talet och framåt i tiden. Ulla som guide på våra bussturer och stadsvandringar har varit mycket uppskattat.

Ingen föranmälan, avgift 5 €

10 Apr 2023

Go back to top