Vattenavstängningar på somrararna plågar invånarna i Pissouri

 

Diskussion om att ta vatten från Pafos!?

Läs mer ... 

 

 

16 Jul 2016

Go back to top