Varning! ett nytt datorvirus sprider sig bland svenska datorer via mail

På förekommen anledning vill jag varna alla, som inte redan uppmärksammat detta via svenska nyheter.

Se följande länk. 

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/datorer/article3911275.ece?anp_mid=14958394&anp_rid=435427140

 

30 May 2015

Go back to top