Turkiets engagemang för en Cypern lösningen förblir avgörande för ett enande

Turkiets fortsatta engagemang och konkreta bidrag till en heltäckande lösning på Cypernproblemet är avgörande. Kommissionens rapport som publicerats visar på spänningarRapporten om Turkiet är en del av 2015 års utvidgningspaket som antagits av Europeiska kommissionen. 
Mer finns att läsa på


 

11 Nov 2015

Go back to top