TIRSDAGSTUR 27 Oktober 2020

I denne coronatiden tar vi våre forhåndsregler. Vi får gå i grupper på 10 personer. Blir vi flere deler vi oss i 2 grupper.
På tirsdag går turen opp i heiene ovenfor Peyia. Fra Pafos kjører vi E701 via Coral Bay til avkjørsel til Polis. Stort blått skilt gir info E709 til Polis.
Kjør opp langs de svingete bakkene til du ser PYKNI restaurant på din venstre side der parkerer vi.
Vi møtes kl 10.00. Turen er på ca 6-7 km. Har en stigning ellers lett tur.
Vel møtt!
Kontakt Anne Marie tlf 47 90206574/99260381
25 Oct 2020

Go back to top