Tillkomst av en förening för svenskar i Pafosområdet

Fredagen den 20 september 2013 träffades 44 av 78 svenska medlemmar för att formellt bilda Föreningen för Svenskar i Pafosområdet (SviP). De frånvarande medlemmarna hade ursäktat sin frånvaro med att de ännu inte lämnat Sverige för hösten.

mini-dsc-0143-4737.jpg  mini-dsc-0144-4738.jpg

 

Detta välbesökta möte visar på det uppdämda behovet av att få till en riktig förening för svenskar i denna del av världen. Föreningens enkla mål är att säkerställa att ALLA svenskar får del av de aktiviteter som ordnas i området och säkerställa att alla nyanlända får en trevlig introduktion till området och vad det har att erbjuda. Det är verkligen trevligt att så många vill vara med och bidra till allas trivsel.

Vi hade först ett trevligt återseende av gamla vänner och ett välkomnande av många nya svenskar som alla var upprymda efter en fantastisk sommar i Sverige. Därefter tog ett formellt möte vid där Maina Wigforss först hälsade alla välkomna. Hon tackade interimstyrelsen, som kom till efter att 6 familjer träffats i mars i år, med önskan att försöka bygga upp en förening med aktiviteter för alla svenskar i området. Maina passade på att speciellt tacka EwaBritt, Åsa, Johan, Lars och Kiki som styrelseledamöter och Mats och Hans som ordnat hemsidan (svipafos.com). Maina sa att hon och styrelsen mötts av idel positiva kommentarer och hon bad att få tacka alla för deras stöd i detta initiala skede.

KONSTITUERANDE ÅRSMÖTE

Därefter vidtog det konstituerande årsmötet som beslutade om stadgar, medlemsavgift och namn. Detta leddes av Mats Pårup som valdes till mötesordförande. Mötet antog namnet för föreningen Svenskar i Pafosområdet (SviP). Mötet beslöt att välja Maina Wigforss till ordförande för föreningen för två år samt Lars Petterssson (två år) och Kiki Christodoulou och Hans Braun (ett år) till styrelsemedlemmar.

mini-dsc-0151-4745.jpg  mini-dsc-0153-4747.jpg  mini-dsc-0147-4741.jpg

Mötet diskuterade vilka aktiviteter som skulle ordnas och vem som skulle kunna tänka sig att leda aktiviteten i fråga. Massor av goda ideer kom upp och Evert lovade att med stöd av sitt kunnande och erfarenhet vara behjälplig med vinaktiviteter. Johan lovade att ordna den första vinutflykten för säsongen och EwaBritt har uttalat intresse till styrelsen att aktivt ordna vinprovningsaktiviteter. Lars Erlandsson hade funderingar om golfen med tanke på uppdelningen på fler klubbar. Även Eva Roxstjärn kommer att ordna och informera om olika golfaktiviteter som vänder sig lite till nybörjare. Kanske kunde en golfkommittee komma tillstånd nu när svenskarna är uppdelade som medlemmr på fler klubbar? Goggi kunde tänka sig att arrangera en hantverksutställning och Åsa Enderlein har tidigare lovat att vara sammanhållande för information om vandringar och Naturrum. Anders Rosen ville fortsätt att intressera oss för samhälls- och ekonomisk utvecklingen på Cypern och ordna olika aktiviteter. Många andra ideer kom fram och styrelsen har i uppdrag att tillse att de kommer till stånd och att alla får information om tid och plats. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att fånga upp och ta tillvara ideerna om aktiviteter och stötta den som tar på sig aktivitetsansvar.

Medlemsavgiften bestämdes till EURO 20 per person för första året. Detta belopp skall revideras vid nästa årsmöte när vi har mer erfarenhet. Pengarna samlades upp efter mötet och alla som inte var närvarande uppmanas att betala in EURO 20 till Lars Pettersson eller annan person i styrelsen för att säkerställa sitt medlemsskap.

MIDDAG

Mötet avslutades med en buffe middag för EURO 15. Alla var överens om att det var en fantastisk och riklig måltid för ett facilt pris. Buffen var presenterad på ett mycket fint sätt och maten var varierad och mycket god. Gustosos skall verkligen ha en eloge liksom Maina som ordnar och förhandlar med dem. Under middagen anordnades ett vinlotteri.

mini-dsc-0159-4753.jpg  mini-dsc-0165-4759.jpg

Nästa möte kommer att äga rum den 25 oktober där vi kommer att få besök av den svenska amassadören på Cypern , Klas Gierow och hans hustru Cathrine. Den exakta tiden kommer att meddelas senare.

Protokoll från årsmötet är publicerat under rubrik Föreningen.

 

23 Sep 2013

Go back to top