Till våra SviP vänner

Det har kommit in olika synpunkter från enskilda medlemmar i föreningen rörande förändringsarbetet. Vi tackar från styrelsens sida för engagemanget och synpunkterna.

 

Vi har från styrelsen jobbat med hur vi ska kunna förbättra och förenkla det administrativa arbetet och att bredda basen av medlemmar. Många medlemmar har ju lämnat Cypern av olika skäl under senare år.

 

Flera av våra medlemmar använder inte Facebook och vad vi hört används tjänsten lite av yngre generationer.
Styrelsen har därför valt alternativet att skapa en ny modern hemsida. Lätt att uppdatera och snabb på att skicka ut info. Mycket har hänt inom hemsideutvecklingen sedan Svips skapades för 8 år sedan.


Hemsida utformades av Hans som hastigt avled år 2018, Kerstin fick därför ingen hjälp utan kämpade på och lyckades hålla hemsidan vid liv tills Kurt nu tagit över.
Genom samarbetet med Televinken kommer vi att få god support och möjlighet till framtida verksamhet.

Nya hemsidan kommer att förenkla administrationen i föreningen, framför allt genom att bättre kunna hantera medlemsregistret och skicka ut viktig info direkt. Alla medlemmar har inte egen email, sambo och gifta med olika efternamn mm.
Det kommer att finnas en allmän sida som rör föreningen men också en inloggningssida för medlemmar där merparten av information kommer att vara tillgänglig.

 

Vi har redan norrmän och danskar i föreningen och tanken med namnbytet är att dessa ska känna sig mer välkomna i SviP. Detta ses som ett lämpligt tillfälle att uppdatera namnet men ändå kunna behålla SviP.


Medlemsavgiften är kopplad till att vi ska kunna mötas på hotell Anemi och få bedriva vår verksamhet där. Det är en win-win situation. På så sätt kan föreningen ha sin hemvist på hotell Anemi. Likväl som Anemi vinner på det som arrangeras av SviP.
Vi får ha vår materiel till bridge, boule och bokhylla där samt kunna hålla föredrag och andra aktiviteter. Inget är gratis i livet. Vissa aktiviteter måste betalas i förväg.

 

Att supporta ”Children Care Center” ser vi som en satsning på framtiden, barnen blir snart vuxna och kommer att minnas de aktiviteter som svenskarna och skandinaver bjudit på. Besök på Zoo, Pip Långstrump i karnevalståget, teaterbesök och datautrustning.
Vi har också lämnat ett bidrag till Skandinaviska Kyrkan när svenska prästen kommit till oss hållit gudstjänst ett par gånger per år.

 

Det måste påpekas att det är ju fritt att bli medlem till en mindre kostnad. Den summan som föreslås är €20 för ett medlemskap. Något som årsmötet kommer att få ta ställning till.
Styrelsen har till sin uppgift att driva verksamheten. Något som vi ser till att så också sker.
Alla hoppas vi på ett slut på pandemin så att verksamheten kan bedrivas i bredare skala.

 

Styrelsen:
Maina, Christian, Kiki, Kurt och Marit.

5 Feb 2022

Go back to top