Registrering av Testamente Cypern

 

Den av EU antagna nya arvsförordningen gäller för samtliga EU länder fr o m den 17 augusti 2015.

Sedan Anja Ek vid medlemsmötet den 17 april tagit upp vissa frågor om nyheter uppstod diskussion, därvid framfördes olika uppfattningar. Följande kan dock vara angeläget att upplysa medlemmarna i Svipafosom. Avgörande för vilket lands arvsregler som i ett enskilt fall skall gälla utgörs av den avlidnes hemvist. För oss svenskar följer hemvistbegreppet normalt folkbokföringen, vilket innebär att omman "skrivit ut" sig från Sverige och i stället "skrivit in"sig på Cypern, så gäller vid ett dödsfall cypriotisk lag både för arvsreglerna och förfarandet. Observera att detta avser alla den avlidnes tillgångar, således även om de finns i Sverige. Det finns ett viktigt undantag. Om man enligt ovan har hemvist i Cypern, kan man uttryckligen i ett testamente ge till känna att svensk lag i stället skallgälla. Testamentet skall inregistreras på domstoleni Pafos. Görs detta kommer svenska bestämmelser att gälla såväl själva arvsreglerna som boutredning o arvsskifte o det även beträffande tillgångar, t ex fastighet, som finns på Cypern, Observera att om man redan tidigare har registrerat in ett testamente, så får man ta tillbaka detta i domstolen och sedan skriva ett nytt med tillägg att svensk lag skall gälla vid frånfället. Ny inregistrering måste därefter ske. Tilläggas skall att den som fortfarande har hemvist, dvs är folkbokförd, i Sverige så gäller vid frånfället svensk lag för tillgångar både i Sverige och i Cypern. Äger man fast egendom eller lägenhet i Cypern, torde det med hänsyn till det byråkratiska krånglet här ändock vara klokt att skriva ett testamente, som inregistreras på domstolen i Pafos. Regler om utformningen av testamentet och andra viktig dokument, ex vis äktenskapsförord, kan skilja sig åt från land till land, och är man osäker bör man söka professionell hjälp. Vet dock att den nya arvsordningen ännu är oprövad o kunskapen om den kommande tillämpningen i olika länder är osäker även för normalt kunniga personer. Den intresserade kan på internet finna en mängd artiklar om den nya internationella arvsförordningen.

Måns

Läs mer på Europeisk Juridisk Portal.

 

9 May 2016

Go back to top