Registrering av Testamente Cypern

 

Den av EU antagna nya arvsförordningen gäller för samtliga EU länder fr o m den 17 augusti 2015.

Sedan Anja Ek vid medlemsmötet den 17 april tagit upp vissa frågor om nyheter uppstod diskussion, därvid framfördes olika uppfattningar. Följande kan dock vara angeläget att upplysa medlemmarna i Svipafosom. Avgörande för vilket lands arvsregler som i ett enskilt fall skall gälla utgörs av den avlidnes hemvist. För oss svenskar följer hemvistbegreppet normalt folkbokföringen, vilket innebär att omman "skrivit ut" sig från Sverige och i stället "skrivit in"sig på Cypern, så gäller vid ett dödsfall cypriotisk lag både för arvsreglerna och förfarandet. Observera att detta avser alla den avlidnes tillgångar, således även om de finns i Sverige. Det finns ett viktigt undantag. Om man enligt ovan har hemvist i Cypern, kan man uttryckligen i ett testamente ge till känna att svensk lag i stället skallgälla. Testamentet skall inregistreras på domstoleni Pafos. Görs detta kommer svenska bestämmelser att gälla såväl själva arvsreglerna som boutredning o arvsskifte o det även beträffande tillgångar, t ex fastighet, som finns på Cypern, Observera att om man redan tidigare har registrerat in ett testamente, så får man ta tillbaka detta i domstolen och sedan skriva ett nytt med tillägg att svensk lag skall gälla vid frånfället. Ny inregistrering måste därefter ske. Tilläggas skall att den som fortfarande har hemvist, dvs är folkbokförd, i Sverige så gäller vid frånfället svensk lag för tillgångar både i Sverige och i Cypern. Äger man fast egendom eller lägenhet i Cypern, torde det med hänsyn till det byråkratiska krånglet här ändock vara klokt att skriva ett testamente, som inregistreras på domstolen i Pafos. Regler om utformningen av testamentet och andra viktig dokument, ex vis äktenskapsförord, kan skilja sig åt från land till land, och är man osäker bör man söka professionell hjälp. Vet dock att den nya arvsordningen ännu är oprövad o kunskapen om den kommande tillämpningen i olika länder är osäker även för normalt kunniga personer. Den intresserade kan på internet finna en mängd artiklar om den nya internationella arvsförordningen.

Måns

Läs mer på Europeisk Juridisk Portal.

 

9 maj 2016

Vi finns på facebook

Skandinaviska kyrkan i Ayia Napas hemsida

 

 

Vädret Pafos

site search by freefind advanced

Välkommen till föreningen SviPs hemsida 

Obs! för att anpassa Hemsidans bild till din skärm, tryck Ctr +/-

Bilder i reportage etc kan förstoras genom att klicka på bilden

Bilagda dokuments öppnande i olika sidor, hanteras genom att klicka på aktuell fil och sedan välja läsa on-line eller spara, för att sedan öppna.

Under rubriken Hem finner du mer om föreningen bl a dess syfte och målsättning. 

Annonsörer

Cyprus Living and West Coast Property Sales and Rentals är auktoriserade fastighetsmäklare på Cypern med inriktning på den skandinaviska marknaden. Vi marknadsför, hyr ut och säljer bostäder på Cypern. Vi har specialiserat oss på begagnade fastigheter som har lagfart, Title Deeds, viktigt här på Cypern. Du kan tryggt köpa från oss. Vi sätter kunden i centrum och ger exempelvis alltid våra kunder fullt stöd och support under hela inflyttningsfasen. Besök gärna vår hemsida för kontakt och vidare information om vårt utbud mm.

PEACEFUL TOUCH

Erbjuder Svip medlemmar även under år 2020 20% rabatt på sina behandlingar.

 

Tsangarides Winery