”SviP” vill nu bli skandinaviska vänner i Paphos


Svip kommer också framledes att vilja vara en social vänskapsförening för skandinaver i Paphos. Något som speglas av medlemskapen av norrmän, svenskar och danskar. Styrelsen kommer framgent att stödja inflyttade men också de som är boende i Paphos under en kortare tid.


Styrelsen har för avsikt att kunna förmedla kontakter med ambassader och konsulat, Paphos kommun, turistorganisationer, skandinaviska kyrkor och inte minst med föreningens hemvist på hotell Anemi i Paphos.


SviP har också för avsikt att anordna sociala aktiviteter som berikar medlemmarnas gemensamma intressen i tillvaron här på Cypern.


Styrelsen är öppen för alla de som vill stödja SviP och dess verksamhet samt målsättning och då oberoende av nationalitet.


SviP syfta att stödja barnverksamhet i den lokala Children Care Center när det ges tillfälle därtill.

 

Stadgeändring
1. Föreningens namn skall vara SviP, skandinaviska vänner i Paphos
2. Verksamhet och målsättningar enligt ovan.
3. Medlemskap i enlighet med ovan gällande text. Styrelsen föreslår en medlemsavgift för kommande år till € 20

 

Medlemsavgift

Fastställs i samband med föreningens årsmöte.
Betalning kan ske direkt till vårt konto på
Bank of Cyprus, Branch Paphiako, kontonummer 357 022 769 001.

Vid betalning från annat land BIC-kod (bank) BCYPCY2N. IBAN CY4000 2001 9500 0035 7022 7679 0 01 Mottagar ID (ange ditt namn).

 

Dessa uppgraderingar av föreningen beslutades i full enighet idag den 29 januari 2022 under ett styrelsemöte.
Detta dokument hemställs till det kommande årsmötet sep/okt 2022 för beslut i frågan.Styrelsen har avsikten att med den nya hemsidan att arbeta i ovan nämnda anda tillsammans med administrativa tekniska förenklingar för verksamheten.

Vidare meddelas det att den nya hemsidan blivit något försenad p.g.a. smitta med Covid-19.De deltagande var Ordf. Maina Wigforss, styrelseledamöterna Kiki Chritodoulou, Christian Mörling, Kurt Olsson och suppleant Marit Langfeldt Ege

 

 

 

31 Jan 2022

Go back to top