SviP verksamhetsberättelse 2015

 Verksamhetsberättelse för perioden 2014 07 01-2015 06 30

SVIP (Svenskar i Pafosområdet) redovisar härmed sin verksamhetsberättelse för perioden 2014 07 01 - 2015 06 30.

Styrelse

På föreningens årsmöte den 30/09 2014 valdes följande styrelse

Ordförande Maina Wigforss (kvarstod)

Ledamöter Eva Brödje (1 år)

Kiki Christodoulou (2 år)

Gun-Britt Mill (1 år)

Räkenskapskontrollant  Elfriede Weitkamper

Valberedning Per From, Bengt Osswald

Styrelsemöten

Under året har styrelsen haft 7 protokollförda styrelsemöten.

Medlemmar

På vår medlemsförteckning finns 161 namn, 145 betalta medlemsavgifter har inkommit under räkenskapsåret, en ökning med 8 stycken jämfört med föregående år.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har för verksamhetsperioden varit 20 €.

Medlemsmöte

Den 21 april bjöds alla medlemmar in till en diskussionskväll, styrelsen ville lyssna av vilka synpunkter och idéer som finns bland våra medlemmar om framtida utveckling och få fler aktiva i olika kommittéer.

Hemsidan har fått en ny flik som heter ``anslagstavlan/forum`` där medlemmarna kan dela med sig egna erfarenheter, tips och råd. Istället för annonser kan man få rekommendationer på tex taxi, hantverkare eller optiker med ett namn på personen som skrivit detta. Även köp och sälj kan läggas in under denna flik. Innehållet på anslagstavlan är helt styrt av den som publicerar. En resekommitté bildades, Eva Rylander och Berit Spira kommer att ordna resor och utflykter, med start till hösten.

Bokhyllan

Föreningen har dessutom anordnat bokbytardagar under högsäsong en gång i veckan och lågsäsong en gång i månaden på hotell Anemi. Utlåning innefattar nu även talböcker och filmer. Även några norska böcker har ramlat in. Tidskrifter och svenska veckotidningar har även hittat vägen till Hyllan, det är vi mycket tacksamma för. Under måndagseftermiddagarna kommer inte enbart boklånare utan det händer titt som tätt att någon tittar in enbart för en stunds social samvaro.

Föredrag

Sune Olssons föredrag om ur det var i Romariket och på Cypern idag. Har varit mycket uppskattat och vi hoppas få höra mer om detta och hans syn på utvecklingen på Cypern under hösten.

Vi efterlyser också ny tema och diskussionsämnen från våra medlemmar.

Middagar

Under året har flera middagar arrangeras, medelhavsmat, julbord, nyårsbuffé, ost o vinkväll, BBQ på Secret Valley golfbana vid tre tillfällen tillsammans med hotell Anemis gäster, påskbuffé, vårbuffé och i maj hade vi en trevlig avslutande meze på Seven ST George i Geroskipou.

Resor och vandringar

Höstens resa gick till Limassol och vi fick en utmärkt guidning av Ulla och se nya exklusiva båthamnen, äta gott och njuta av vacker musik från operan McBeth inspelad direkt från Metropolitan.

Vårresan gick till Nicosia och var tänkt att gå över Troodos bergen, men fick dirigeras om till lägre höjder på grund av ett ymnigt snöfall. En minnesrik resa för alla tåliga gäster och vår guide Ulla sattes på svåra prov, vilket hon klarade med elegans.

Vandringar har under året arrangeras av våra norska vänner och egna medlemmar under höst och vår på tisdagsförmiddagarna.

Tävlingar

Anita och Evert har under flera år arrangerat tävlingsbridge. med deltagande både av våra medlemmar och hotell Anemis gäster.

Golftävlingar pågick under hösten och fram till sommaren på golfbanorna runt Pafos. Vi har under året fått behålla vårt låga pris vid köp av vouchers på Secret Valley samt svensktävlingsdagarna på Minthis Hills och Elea.

Aina och Bengt har startat upp bowls då det i Pafos inte fanns några boulebanor. Nu i höst kommer hotell Anemis boulebanor att invigas och Aina har lovat att även hålla i den verksamheten.

Övrigt

Under våren startade SviP upp bridgekurs under Lars-Åkes ledning, anpassat till nybörjare och sällskapsspelare samt som en förberedelse för tävlingsbridge.

Svenska kyrkans prästpar Björn och Ulla har vid två tillfällen hållit gudstjänst i Pafos, SviP har stått för arrangemang och kaffet till advent, till påsk flyttades gudstjänsten till hotell Anemi som både lånade ut lokal och bjöd på kyrkkaffet, på kvällen serverades en vårbuffé och vi tackade av prästparet Björn och Ulla för deras 7 års verksamhet på ön. Till kyrkkaffet fick vi gott bröd som både köpts och bakats av flera medlemmar.

Hotell Anemi erbjuder 10% rabatt på deras ordinarie prislista på lägenheterna om rumsbokningen görs direkt via deras reception av våra medlemmar till deras gäster. Familjeägda hotell Anemi håller oss med gratis lokal för våra aktiviteter på hotellet och har på vårt initiativ byggt boulebanor, vilket vi hoppas flitigt ska användas under kommande säsonger.

På vår hemsida finns våra övriga sponsorer presenterade.

Ett stort tack till alla som hjälpt oss med olika arrangemang och aktiviteter samt våra sponsorer.

Pafos den 25 augusti 2015

 

______________________          ______________________

Maina Wigforss                   Kiki Christodoulou

Ordförande                         Sekreterare

 

______________________       ______________________

Eva Brödje                       Gun-Britt Mill

Kassör                              Bokhyllan

 

 

 

 

 

 

1 Sep 2015

Go back to top