Svip månadsbrev november 2014

Rapport från vårt styrelsemöte den 30 oktober.

Arbetsfördelningen i styrelsen har nu fastställts

Ordförande Maina Wigforss

Sekreterare Kiki Christodoulou

Kassör Eva Brödje

Tisdagsträffarna Gun-Britt (Millan) Mill

Vi ser styrelsen som en administrativ enhet och vi vill ha stöd och hjälp av våra medlemmar till våra aktiviteter.

Hans Wigforss och Lars Brödje sköter hemsidan år 2015 och Lars-Åke Södergren ansvarar för vår redovisning. Vi behåller samma bankkonto och tillsvidare med Hans Braun namn och adress.

Under år 2013 tog Johan Ektrand hand om våra utflykter och detta år Mats Pårup. Utflykterna har varit mycket populära och uppskattade, ett stort tack, till er båda, för er fina insats. Ett stort tack också till alla aktivitetsansvariga som finns under respektive aktivitet på vår hemsida svipafos.com

Vi söker nu någon som vill vara ansvarig för våra resor år 2015. Det kan vara för en resa eller de fyra vi planerar genomföra. Vi vill också få förslag på lämpliga resmål och hjälp att finna fler gemensamma aktiviteter.

På tisdagar från kl 17.00 har vi tillgång till konferensrummet på hotell Anemi. Där finns massor av svenska, ett få tal norska och engelska böcker. Hotellet har lovat oss bokhyllor, vi får se när! Under tiden får Millan bära fram boklådorna. Millan skulle vilja ha någon medarbetare som stöd och hjälp, är du intresserad, kontakta Millan, gbmill@hotmail.com. Vi söker också nya föredragshållare, antingen ett kort föredrag eller samtalsämne som utfyllnad tills nybörjarbridgen börjar eller för en separat kväll.

Har vi egna gäster som vill bo på hotell Anemi och bokar rummen direkt i receptionen erhåller SviPs medlemmarnas gäster 10% rabatt på ordinarie prislista.

På tisdag den 4 november börjar vi byta böcker kl 17.00 därefter Sune Olsson i ett 45 minuter långt föredrag. Nybörjarbridgen börjar runt kl 18.00 och gör en paus för förtäring kl 19.30.

MIDDAG MED JULKÄNSLA SÖNDAG DEN 23 NOVEMBER

Vårt julbord kommer att serveras söndag den 23 november kl 16.00, mitt i Pafos på restaurangen 5 Floor, inbjudan kommer inom kort.

ADVENTSGUDTJÄNST SÖNDAG DEN 7 DECEMBER

I år infaller 1:a advent redan den 30 november, vi avvaktar med att fira det tillsammans med adventsgudstjänsten i Stephani Village, Tala kl 15.00. Finns det någon frivillig som vill baka en kaka eller lussebullar? SviP kommer som tidigare att stå för kyrkkaffe med dopp.

Vad vill du göra och höra!

Skriv till vår email svipafos@gmail.com eller tag personlig kontakt med någon av oss i styrelsen !

En hjälpande hand och glada miner är mycket värt i föreningslivet!

MEDLEMSAVGIFT 2015

På årsmötet fastställdes medlemsavgiften för år 2015 till 20 € per person och inbetalning kan ske till vårt bankkonto, se hemsidan, eller direkt kontant till någon av oss i styrelsen.

Styrelsen i SviP

Maina, Eva, Kiki och Millan

2 Nov 2014

Go back to top