Svenskgolf gemensam golf Elea, Minthis, Secret Valley 2014

mini-s-v-23.jpg

Svenskgolf

Är beteckningen på en gemensam samordnad golf som spelas på 3 olika banor Elea, Minthis Hills och Secret Valley, med syftet att få med så många spelare som möjligt, där trivsel och socialt umgänge går före resultat och prestige. Vi avslutar våra golfrundor med att inta en enklare måltid och ge tid för lite umgänge. Anhöriga eller gäster som inte spelar golf är välkomna till våra måltider efter golfen.

Vi spelar tre gånger på våren och tre gånger på hösten med en avslutande final på Afrodite Hills. Spelform kommer att varieras. Speciella prestationer och händelser kommer uppmärksammans.

Vi spelar de olika banorna enligt nedan:

Våren 2014

Fredag 21 mars, Minthis Hills

Onsdag 2 april, Secret Valley

Tisdag 15 april prel, Elea

Hösten 2014

Onsdag 17 sept, Secret Valley

Fredag 3 okt, Minthis Hills

Tisdag 28 okt prel, Elea

Final Svenskgolfen 2014

Fredag 14 november Aphrodite Hills

Anmälan Svenskgolf görs till: Hans Wigforss, svipafos@gmail.com eller via Hemsidan, skriv Svenskgolf som ämne.

ÖVRIGA GOLFTÄVLINGAR 2014

26 mars Brödkavlen 2013 (övervintrad) - Secret Valley (anmälan H Wigforss)

Partävling - spelform: Irish Greensome. Äkta och oäkta par är välkomna.

Har du ingen att spela med anmäl dig ändå och vi försöker sätta ihop par.

14 oktober Nordic Event - Minthis Hills partävling bestboll poängbogey (anmälan: Lars Erlandson)

Norden mot övriga Europa samt lunch med svensk touch – matchspel.

31 oktober Brödkavlen 2014 - Minthis Hills (anmälan Lars-Åke, lars@adness.eu )

Partävling - spelform: Irish Greensome. Äkta och oäkta par är välkomna.

Har du ingen att spela med anmäl dig ändå och vi försöker sätta ihop par.

3 Mar 2014

Go back to top