Start av skandinavisk kör

Norrmännen har planer att starta en "enkel kör". " Enkel" innebär att man väljer något som går att öva in rimligt fort och som kan framföras under perioden mars-maj/juni, då de flesta är här.
Man ser gärna att någon svensk/svenskar är med. Den som är intresserad kan höra av sig till
Arnt Otto Östlie, email: arnt_otto_ostlie@msn.com

Hälsningar från Arnt Otto
genom   Åsa
23 Nov 2013

Go back to top