Se svensk TV via en Slingboxlösning

Vi är några här i Pafos som fört med oss våra svenska
digitalboxar via systemet Slingbox.
Det innebär i vårt fall att vi för ner vår digitalbox via att ha
en syskonbox i vårt sovrum i Sverige. Det gör att ev hemmavarande
kan titta fritt på vardagsrums-TV´n.
Man kan välja att ta emot med PC för engångskostnad om ca 2500-3000
kronor eller via en box kopplad till TV´n här på Cypern, kopplad
med sladd mot modemet med tillägg av en engångskostnad 3000 - 3500
kronor.
Vi hade en systerbox för att ha TV i sovrummet i Sverige varför
kostnad redan fanns hos oss annars kan den kostnaden tillkomma om man
väljer vår lösning.
Vi har ComHems´s stora utbud uppkopplat. Enl uppgift kan i stort sett
alla digitalsystem kopplas upp i systemet. Någon rörlig kostnad
utöver avgiften i Sverige är inte aktuell.
Givetvis behövs ingen systerbox om man för över via den centrala
boxen men är då styrd att titta på samma program samtidigt i
Sverige och över Slingboxen.

Vill du veta mer, kontaka Hans Braun mail hasse.braun@gmail.com.

26 Apr 2013

Go back to top