Påminnelse! SAMMANKOMST I SVIPAFOS UNDER RUBRIKEN OHÄLSA OCH HÄLSA, Hotell Anemi 2 maj kl 18.00 2017

 

Johan Ekstrand delger oss sina erfarenheter och tankar i detta aktuella ämne.

Vi har alla olika bakgrunder och olika förhållningssätt till våra kroppar och våra sätt att leva. Trots detta skall vi tillsammans försöka väva samman ett slags mönster. 
Varför är jag där jag är och kan jag förändra något som gör att min framtid kan te sig ännu lite ljusare?
Pris är som vanligt €5 inkluderande snacks och ett glas vin.
Er anmälan önskas denna gång. Vänligen använd nedanstående formulärsenast den 29 april.
30 Apr 2017

Go back to top