Samåkning Larnaca 9 och 20 april

Samåkningsmöjlighet 9 april Pafos till Larnaca flygplats ca kl 13.00. Tillbaka ca kl 14.00

Samåkningsmöjlighet 20 april från Pafos till Larnacas flygplats ca kl 13.30. Tillbaka ca kl 16.00

Ring Mats 96542804

 

30 Mar 2014

Go back to top