Cypern Nyheter info från Cypriotiska ambassaden i Sverige okt 2014

I nyhetsbreven (s.k. fact sheets) utgivna av den statliga cypriotiska Press- och Informationsbyrån (PIO), se bifogade bilagor, följer en uppdatering av den senaste månadens politiska och ekonomiska händelseutveckling i Cypern.

Där kan ni bl.a. läsa om att Cyperns president tillfälligt avbrutit grekcyprioternas deltagande i de FN-ledda förhandlingarna med den turkcypriotiska sidan, p.g.a. Turkiets provokationer i Cyperns EEZ.

Vidare beskrivs åtta åtgärder från Cyperns regering för att bemöta Turkiets kränkningar av Cyperns suveräna rättigheter.

Ni kan också läsa om det senaste europeiska rådets slutsatser, där Turkiet uppmanas att bl.a. respektera Cyperns suveränitet och erkänna republiken Cypern, som är en nödvändig del av anslutningsprocessen.

Slutligen redogörs för europeiska centralbankens utvärdering av tillståndet i de cypriotiska bankerna och den cypriotiska ekonomins uppgradering av kreditvärderingsinstituten Standard&Poors och Fitch.

factsheet_political-17-14-l.pdf

factsheet_political-18-14l.pdf

23 Nov 2014

Go back to top