Reportage SviP årsmöte 30 september 2014

Engagerat, välrepresenterat och trevligt Årsmöte.

Svenskarna i Pafos SViP genomförde årsmötet den 30 september på hotell Anemi. Det var många som kommit för
att vara med, ca en tredjdel av alla medlemmarna, 
Imponerande !
Parentation, före öppnandet, erinrade ordförande Maina om de två medlemmer som lämnat kretsen, Ylva Lennerstrand och Björn Qvarnström
-  en tyst minut följde, för att hedra deras minne.
Öppnande, Maina förklarade årsmötet öppnat och passsade på att hälsa alla varmt välkomna, speciellt fick Juliette Yango
Svenska föreningen på Cypern och Per Nehler ombud för SVIV ( svenskar i världen ) ett specielt välkomnande.
Sedan årsmötet behagat utse undertecknad till årsmötesordförande, följde ett väl förberett och genomarbetat årsmöte. Deltagarna var med på "noterna" och punkterna avklarades snabbt.
Elfride Weitkamper gick igenom såväl sak som räkenskaps - revisonen och avslutade med att föreslå " full och tacksam 
ansvarsfrihet för styrelsen " Årsmötet följde med aklamation förslaget.
Valberederan Per From framförde förslag till styrelse. Maina Wigforss kvarstår som ordförande, Kiki Christodoulou (omval) på två år, Eva Brödje och Gunn-Britt (Millan) Mill valdes på ett år. Elfride Weitkamper omvaldes att kontrollera och revidera - vilka också antogs. Till valberedning valdes Per From (omval) och Bengt Osswald,
- förslag om att ev. flytta årsmötet till oktober - styrelsen utreder
- förslag, utnyttja männen , till den nya helkvinnliga styrelsen Därmed var det trevliga årsmötets förhandlingar slut. Ett stort och varmt tack till styrelsen och alla andra som på olika sätt bidragit till verksamheten - framfördes av årsmötesordföranden som också önsklade "lycka till - med verksamheten - kommande verksamhets år "
Mingel och god buffe följde i restaurangen. Alla lät sig väl smaka. en insamling till "fattiga barn i Pafos" gjordes under middagen. Styrelsen kommer att välja ut lämplig mottagare av denna donation, som planeras att genomföras i december.
Slutligen tackade Maina de två, Lars Petterson och Hans Braun, som lämnat styrelsen, med såväl blomsterbuketter som tack-kramar !
Vid den datoriserade pennan
Per Nehler
       
       
8 okt 2014

Vi finns på facebook

Skandinaviska kyrkan i Ayia Napas hemsida

 

 

Vädret Pafos

site search by freefind advanced

Välkommen till föreningen SviPs hemsida 

Obs! för att anpassa Hemsidans bild till din skärm, tryck Ctr +/-

Bilder i reportage etc kan förstoras genom att klicka på bilden

Bilagda dokuments öppnande i olika sidor, hanteras genom att klicka på aktuell fil och sedan välja läsa on-line eller spara, för att sedan öppna.

Under rubriken Hem finner du mer om föreningen bl a dess syfte och målsättning. 

Annonsörer

Cyprus Living and West Coast Property Sales and Rentals är auktoriserade fastighetsmäklare på Cypern med inriktning på den skandinaviska marknaden. Vi marknadsför, hyr ut och säljer bostäder på Cypern. Vi har specialiserat oss på begagnade fastigheter som har lagfart, Title Deeds, viktigt här på Cypern. Du kan tryggt köpa från oss. Vi sätter kunden i centrum och ger exempelvis alltid våra kunder fullt stöd och support under hela inflyttningsfasen. Besök gärna vår hemsida för kontakt och vidare information om vårt utbud mm.

PEACEFUL TOUCH

Erbjuder Svip medlemmar även under år 2020 20% rabatt på sina behandlingar.

 

Tsangarides Winery