Reportage SviP årsmöte 30 september 2014

Engagerat, välrepresenterat och trevligt Årsmöte.

Svenskarna i Pafos SViP genomförde årsmötet den 30 september på hotell Anemi. Det var många som kommit för
att vara med, ca en tredjdel av alla medlemmarna, 
Imponerande !
Parentation, före öppnandet, erinrade ordförande Maina om de två medlemmer som lämnat kretsen, Ylva Lennerstrand och Björn Qvarnström
-  en tyst minut följde, för att hedra deras minne.
Öppnande, Maina förklarade årsmötet öppnat och passsade på att hälsa alla varmt välkomna, speciellt fick Juliette Yango
Svenska föreningen på Cypern och Per Nehler ombud för SVIV ( svenskar i världen ) ett specielt välkomnande.
Sedan årsmötet behagat utse undertecknad till årsmötesordförande, följde ett väl förberett och genomarbetat årsmöte. Deltagarna var med på "noterna" och punkterna avklarades snabbt.
Elfride Weitkamper gick igenom såväl sak som räkenskaps - revisonen och avslutade med att föreslå " full och tacksam 
ansvarsfrihet för styrelsen " Årsmötet följde med aklamation förslaget.
Valberederan Per From framförde förslag till styrelse. Maina Wigforss kvarstår som ordförande, Kiki Christodoulou (omval) på två år, Eva Brödje och Gunn-Britt (Millan) Mill valdes på ett år. Elfride Weitkamper omvaldes att kontrollera och revidera - vilka också antogs. Till valberedning valdes Per From (omval) och Bengt Osswald,
- förslag om att ev. flytta årsmötet till oktober - styrelsen utreder
- förslag, utnyttja männen , till den nya helkvinnliga styrelsen Därmed var det trevliga årsmötets förhandlingar slut. Ett stort och varmt tack till styrelsen och alla andra som på olika sätt bidragit till verksamheten - framfördes av årsmötesordföranden som också önsklade "lycka till - med verksamheten - kommande verksamhets år "
Mingel och god buffe följde i restaurangen. Alla lät sig väl smaka. en insamling till "fattiga barn i Pafos" gjordes under middagen. Styrelsen kommer att välja ut lämplig mottagare av denna donation, som planeras att genomföras i december.
Slutligen tackade Maina de två, Lars Petterson och Hans Braun, som lämnat styrelsen, med såväl blomsterbuketter som tack-kramar !
Vid den datoriserade pennan
Per Nehler
       
       
8 Oct 2014

Go back to top