Reportage SviP årsmöte 21 oktober 2016

 

På hotell Anemi hölls SviPs årsmöte den 21 oktober 2016 med många medlemmars närvaro.

Mötet avslutades med en mycket omtyckt buffé inkl vin, öl och vatten där 70 gäster deltog. Pengar samlades in till behövande skolbarns dagcenter, efter det att bankautomaten räknat kopparpengarna och sedlarna blev summan hela 241,49 €, ett stort tack till alla bidragsgivare.

Till desserten avtackades Eva Brödje för hennes insats i styrelsen, Eva kommer att fortsätta jobba med SviP och supporta oss i styrelsen. Därefter avtackades aktivitetsansvariga med en flaska vin för deras arbete, på bilden nedan saknas Lars Erlandsson, Eva Rylander och Berit Spira.

 

Utdrag ur årsmötesprotokollet.

Per From valdes till ordförande och Gunn-Britt Mill till sekreterare för årsmötet.

Vi kommer att fortsätta med samma inriktning på nya året (2016/17) och ge bidrag till behövande skolbarns dagcenter i Pafos, Svenska Kyrkan samt till medlemmarna som deltager i våra aktiviteter. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget, som i stora drag följer årets aktiviteter, fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Årsavgiften för år 2017 fastställdes till 20 €.

I styrelsen ingår som styrelseordförande Maina Wigforss och ledamöter Kiki Christodoulou, Gunn-Britt Mill samt nyinvalda Annika Jonsson, i Valberedning Bengt Osswald och Måns Uddenberg samt till revisor omvaldes Elfride Weifkamper.

Under övriga frågor diskuterades kulturåret 2017. Carola Arnlund berättade att det nu finns en App på engelska Pafos2017 och deras hemsida finns på Internet pafos2017@eu (finns sedan länge på Hemsidan under fliken länkar), som informerar om European Capital of Culture Pafos 2017.

Årsmötes protokoll läggs ut på hemsidan under föreningen när det är justerat.

Tack alla medlemmar för ert intresse för SviP, vi ser fram mot ett fortsatt trevligt år i vår vänskapsförening.

 

Maina

 

30 Oct 2016

Go back to top