Reportage genomgång av SviP Hemsida

 

C:a 15 intresserade medlemmar kom till denna genomgång som hade till syfte att öka förståelsen av funktionerna i Hemsidan och också inspirera till utvecklingsförslag.

Flik för flik gicks igenom med beskrivning med nyttan av dess information. 

Hans pushade lite för att medlemmar borde använda kommentarsmöjligheterna i olika bloggposter.Facebook/Twitternördar kan med fördel utnyttja denna möjlighet.

Hans pushade också extra för att medlemmarna borde använda de formulär som finns under olika sidor.

Fliken Kalender ansägs överflödig och kan tas bort.

Fliken Länkar gicks igenom lite extra med avseende på Kultur och Musikevenemang. Kerstin Iggstrand föreslog 2 nya länkar och också borttagning av några. 

fliken Anslagstavla/Forum diskuterades hur den bäst skall nyttjas i framtiden. Fördelen här är stt medlemmarna kan lägga in sina egna förslag och synpunkter, som de själva skall radera. 

Hans tror för bästa resultat bör man utse en moderator, som puchar och hjälper medlemmarna igång. Hans gör en liten användarguide.

Som avslutning för snacks, vin och eftersnack gicka Hans lite snabbt igenom Hemsidans tekniska uppbyggnad.

Ovanstående info står till största delen att läsa i bilagda dokument.

Era synpunkter mottagas med tacksamhet. 

 

sviphemsidaoverblick.pdf

hemsidauppbyggnad.pdf

 


(Leave empty)
25 Apr 2018

Go back to top