Reportage från Medlemsmötet 17 april 2018

 

SVIP’s ordförande Maina Wigforss hälsade alla i en fullsatt konferenslokal på Anemi Hotel välkomna till kvällens möte. Därefter presenterade Maina nuvarande aktiviteter inom SVIP och styrelsens arbete - vars främsta uppgift är att planera föreningens aktiviter samt att SVIP’s stadgar efterlevs.

 

Maina konstaterade att boulen är otroligt populär med väntelista vissa dagar. Samtidigt berättade Maina att Anemi Hotel kommer att bygga ytterligare tre banor. Det är alla boulespelande SVIP-are riktigt glada över - och tacksamma mot hotellet som verkligen ställer upp för oss!

 

Maina berättade vidare att Bokhyllan inte är speciellt populär just nu och inte heller bridgekvällarna besöks av så många längre. Maina efterlyste personer som gärna ville hålla föredrag i olika ämnen - en uppskattad aktivitet som också tagits upp i enkäten.

 

Golfen och vandringarna har många deltagare varje vecka och är således mycket populära de också!

 

Hemsidan som Hans Wigforss ansvarar för fick också många ”rosor” och följs i princip av alla medlemmar.

 

Andra aktiviteter som togs upp var lotterier, månadsbreven, gemensamma resor och utflykter.
De första gemensamma långresorna för svenkar i Pafos gjordes till Syrien och Jordanien var lyckade under Per Nehlers fantastiska ledning.

 

SVIP’s samarbete med Anemis svenska hotellgäster och den skandinaviska Facebookgruppen togs även upp som en trevlig aktivitet. Den välgörenhet som SVIP bidrar till uppskattas av alla!

 

Till hösten önskades att det arrangeras en båttur från Lathi som också den är otroligt populär samt även de kulturella bussutflykterna som ordnades av Eva och Berit med Ulla som guide uppskattas av alla! Någon form av ”höstresa” efterlystes. Gudstjänsterna med ”vår” svenske präst uppskattas också av våra medlemmar.

 

Maina bad de som har frågor och önskemål inför årsmötet att sända in dessa till styrelsen. Inga stadgeändringar har hitills föreslagits till årsmötet och styrelse föreslår att medlemsavgiften förblir oförändrad nästa år.

 

När det gäller en gemensam långresa tog Eva Rylander på sig att undersöka intresset för en resa till Israel och Malta. Frågan är om vi alla vill åka till Israel i dagens läge? En förfrågan kommer att skickas ut för att checka.

 

Därefter presenterade Stig Nyberg resultatet av den enkät som skickats ut till medlemmarna.
Av 167 medlemmar i cirka 80 hushåll hade 44 svarat, varav hela 80 % hade varit medlemmar i mer än 3 år.
Orsaken till medlemskap var övervägande ”Socialt umgänge”. I övrigt reflekterade svaren vad som tidigare tagits upp under mötet.

 

Medlemmarna är enligt enkäten också mycket nöjda med styrelsens arbete!

 

Medlemmarna delades upp i mindre grupper för att spåna om nya ytterligare aktiviteter, vilket i och för sig tagits upp tidigare under mötet - och redovisats ovan. Några förslag från grupperna var:
• Spontanaktiviteter
• Information om vad som händer i Pafos
• Tisdagssoffa
• Info om kulturaktiviteter
• Månadsluncher 
• Hjälpcenter / Seniorpool 
• Utflykter

 

Lars Bröjde åtog sig att samordna en arbetstsgrupp för att rekrytera nya aktivitetsledare.

 

Därmed avslutades mötet och medlemmarna bjöds på en trevlig buffé med vin i glasen!

 

Maj
19 Apr 2018

Go back to top