Reformkommissionären på cypern slåss för en ny förvaltningsreform

 

Arbetet med att reformera den offentliga sektorn har inte övergivits efter att tidigare förslag förkastats av parlamentet, sade reformkommissionär Constantinos Petrides på onsdag, och arbete pågår för att lägga fram nya. 

läs mer ...

22 Mar 2017

Go back to top