Protokoll styrelsemöte 29 oktober 2020

Vid protokollet vid SVIP:s styrelsemöte den 29 oktober 2020

Närvarande: Ordf. Maina Wigforss, Kassör Kicki Christodoulou,
Ledamot Linda Feldt, Ledamot Stig Nyberg och
Suppleant Christian Mörling.

 1. Styrelsen fastställde dagordningen.
 2. Ett förslag till årsmötesprotokoll antogs.
 3. Val av kassör som tidigare har nämnts Kicki Christodoulou, Sekreterare blev Christian
  Mörling och ett gemensamt ansvar för medlemsregistret Stig Nyberg som hjälpande och Linda
  Feldt som huvudansvarig.
 4. Attestordningen gicks igenom för allas kännedom.
 5. Information som rapporterats från medlemmar diskuterades och analyserades.
 6. Det beslutades om en låg aktivitet under rådande pandemi från SVIP:s sida. Dock fortsätter
  utomhus boulen vid hotell Anemi tills vidare och socialt uppkomna medlems luncher till
  betalande medlemmar.
 7. Nästa styrelsemöte kommer att meddelas berörda.
 8. Övriga frågor kom att handla om den närmaste framtiden för SVIP. Denna information
  kommer att läggas ut på SVIP:s hemsida. Språkkunskap för den som önska att läsa grekiska
  skall ha en hänvisning till en språklärare på SVIP:s hemsida. Tekniska problem som förekommit
  vid videomöten råder SVIP inte över men kan tänka sig att ha en större mikrofon som kan
  placeras mer centralt bland medlemmarna i en salong. Inga övriga frågor kom upp på mötet.

Pafos den 29 oktober 2020

Maina Wigforss Ordförande

Christian Mörling Sekreterare

30 okt 2020

Vi finns på facebook

Skandinaviska kyrkan i Ayia Napas hemsida

 

 

Vädret Pafos

site search by freefind advanced

Välkommen till föreningen SviPs hemsida 

Obs! för att anpassa Hemsidans bild till din skärm, tryck Ctr +/-

Bilder i reportage etc kan förstoras genom att klicka på bilden

Bilagda dokuments öppnande i olika sidor, hanteras genom att klicka på aktuell fil och sedan välja läsa on-line eller spara, för att sedan öppna.

Under rubriken Hem finner du mer om föreningen bl a dess syfte och målsättning. 

Annonsörer

Cyprus Living and West Coast Property Sales and Rentals är auktoriserade fastighetsmäklare på Cypern med inriktning på den skandinaviska marknaden. Vi marknadsför, hyr ut och säljer bostäder på Cypern. Vi har specialiserat oss på begagnade fastigheter som har lagfart, Title Deeds, viktigt här på Cypern. Du kan tryggt köpa från oss. Vi sätter kunden i centrum och ger exempelvis alltid våra kunder fullt stöd och support under hela inflyttningsfasen. Besök gärna vår hemsida för kontakt och vidare information om vårt utbud mm.

PEACEFUL TOUCH

Erbjuder Svip medlemmar även under år 2020 20% rabatt på sina behandlingar.

 

Tsangarides Winery