Per Nehler har gått bort

 

 

 

 

 

Per kommer vi alltid att minnas som den fantastiske person som lät oss uppleva Syrien med Petra som en av höjdpunkterna - och Jordanien som vi aldrig skulle ha besökt annars - och prinsessan där från Södertälje som gav oss ett så varmt välkomnande eftersom hon känner Dan Johansson. Det finns så mycket värme när vi tänker på Per! Kari och hundarna har väntat på honom!

De medlemmar som inte kände Per närmare kanske minns honom från de årsmöten han hjälpt oss som mötesordförande. 
Vi sörjer dig
16 Jan 2018

Go back to top