Påminnelse om årsmöte

Påminnelse om ORDINARIE ÅRSMÖTE ÅR 2018

Ordinarie årsmöte hålls kl 17.00 fredag den 19 oktober 2018 på Anemi Hotell.

Röstberättigade är alla som betalt medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/18. Buffén startar med registrering kl 18.30, även icke medlemmar är välkomna.

Idag måndag den 15 oktober 2018 är sista anmälningsdag, lämna ditt svar på blanketten under inbjudan till årsmötet på www.svipafos.com, ange vilka som kommer och om du /ni vill deltaga både på årsmötet och buffén eller enbart vill deltaga på årsmötet eller buffén.

Dagordning, verksamhetsberättelse och räkenskapsberättelse finns nu att ta del av under rubriken föreningen.

Välkomna Maina, Annika, Kiki, Millan och Linda

14 Oct 2018

Go back to top