Påminnelse föredrag 19 mars      

Med Consafe Offshore på Falklandsöarna 1983                 

Lars Brödje talar om ett uppdrag i samband med kriget om Falklandsöarna 1982 mellan Argentina och England.

I samband med kriget skickades stora mängder militär personal från England till Falklandsöarna. MoD (Ministry of Defence) kontaktade då Consafe Offshore, som bl.a. tillhandahöll flytande hotell, för att ordna förläggning för drygt 2000 personer från Royal Air Force och Royal Engineers.

Tillsammans med en kollega ansvarade Lars för genomförandet,  inklusive transporter, förankring och konstruktionen av en 120 meter lång bro.

Föredraget startar 18.00 på 5th Floor. Pris 5 Euro inkl. mingel och ett glas vin.

Ingen föranmälan behövs.

15 Mar 2019

Go back to top