Om jag dör på Cypern

Vad händer vid ett dödsfall på Cypern? Olycksfall eller sjukdom kan avsluta livet plötsligt för alla som vistas på ön. Döden är ett ämne som de flesta av oss har svårt att prata om, än mindre planera inför. Ändå är det just det som är extra viktigt för alla som bor permanent eller kortare tid på Cypern.

Därför bjuder SviP in till ett möte på 5th Floor, tisdagen den 12 mars 2019 klockan 18.00 där Anders Berglund, präst i Svenska Kyrkan, Ayia Napa, talar om frågeställningar och även praktisk information om vad som händer vid dödsfall på Cypern.

Anmäl ditt deltagande på blanketten som finns nedanför texten.

Jag har inga färdiga svar, utan syftet med mötet är att väcka frågor, och att ge en bild av hur det kan se ut praktiskt och ekonomiskt, säger Anders Berglund.

Det viktigaste är att varje person själv funderar över sina önskemål för begravning, och att man berättar det för sina anhöriga, både här på Cypern och i Sverige.

 Det svåraste som anhörig, förutom sorgen, är att inte veta vilka önskemål den avlidne hade. Begravning på Cypern eller transport till Sverige för begravning där. Båda alternativen väcker frågor och funderingar.

På Cypern finns inget krematorium och inget sådant finns planerat, vilket ställer särskilda krav om det gäller hemtransport av den avlidne till Sverige.

Anders Berglund berättar att man har tre olika grupper av svenskar, där förutsättningarna blir olika vid dödsfall.

Den första gruppen är de som är folkbokförda på Cypern.

Den andra gruppen är de som är folkbokförda i Sverige och omfattas av reseskyddet i sin hemförsäkring.

Slutligen, den tredje gruppen, är de som är folkbokförda i Sverige, men inte har något försäkringsskydd.

Vi kommer att diskutera frågor som gäller alla grupper.

Anders Berglund understryker också den viktiga roll Svenska Kyrkan på Cypern har för att stötta och hjälpa anhöriga.

En liknande informationskväll hölls i Svenska Kyrkan i Ayia Napa i slutet av januari och samlade där cirka 100 deltagare.

 

13 Feb 2019

Go back to top