Nytt format för vaccinationsbevis/covid/negativt test vid inresa till Cypern

Igår kom det cypriotiska transportministeriet med ett pressmeddelande där de påminner om att från och med 13 augusti krävs att de passagerare som vid inresa tänkt uppvisa vaccinationsbevis eller bevis på genomgången covidinfektion, utfärdat av behörig myndighet i EU, EES och Schweiz, att bevisen presenteras i det elektroniska formatet EUDCC. Här länk till pressrelease: https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=22136#flat (i pressmeddelandet finns även länk till websida för den som på Cypern vaccinerats/genomgått covid/gjort test osv) För den som vill läsa mer om EUDCC kan man göra det här: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en även skärmdump nedan från sagda sida från Europeiska Kommissionen för info vad som gäller just i Sverige på temat. För vidare information gällande Sverige kan man besöka: https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/ som framgår verkar det då vara möjligt med vaccinationsbevis från svenskt håll, men inte för negativt test och inte för genomgången covid. Ytterligare möjlighet finns i Sverige att få sig ett ”verifyingcertificate”

13 Aug 2021

Go back to top