Nyheter från Cypriotiska Ambassaden i Sverige 7 jan 2015

Turkiet beslutade nyligen att förlänga sitt Navtex och skickar åter sitt fartyg Barbaros för olje- och gas prospektering i Cyperns EEZ. Detta sker trots uppmaning av EU, USA och andra länder att respektera rättstatsprincipen och Republiken Cyperns suveränitet och trots Europaparlamentets fördömande av Turkiets olagliga och provokativa handlingar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon. Cyperns regering förlänger således sitt avbrott av grekcyprioternas deltagande i de FN-ledda förhandlingarna med den turkcypriotiska sidan om Cyperns återförening. Se vidare bilagda fil.

 factsheet-political-1st-issue-2015.pdf

14 Jan 2015

Go back to top