Ny kartläggning av utlandssvenskar pågår.

Föreningen Svenskar i Världen, bildades år 1938, läs mer om föreningen på sviv.se.

Nu vill vi veta mer om er.

Vi har påbörjat en ny kartläggning som ska ge uppdaterade siffror om antalet svenskar utomlands men också fördjupad kunskap om vem utlandssvensken är. För att underlaget ska bli så bra som möjligt behöver vi din hjälp.

Arbetet med att samla in information om hur många svenskar som bor utomlands idag pågår för fullt. Dessutom släpper vi nu även en enkät för att fördjupa oss än mer i utlandssvenskarnas situation.

Hjälp oss att svara på och sprida enkäten vidare till andra utlandssvenskar i ditt nätverk. Länken till enkäten för Kartläggningen 2021 hittar du här: https://bit.ly/3EiZrc9

OBS! Enkäten vänder sig ENDAST till dig som har fyllt 18 år, nu bor utomlands och har gjort så de senaste sex månaderna. Ditt svar är anonymt och deadline för att svara på enkäten är den 6 januari.

Var bor du, och vem är du? Nya siffror och insikter är på gång

I vanliga fall är det här nyhetsbrevet fullproppat med information som spänner mellan djuplodande expertsvar till återkoppling på våra dialoger med beslutsfattare och remissyttranden där vi lyfter utlandssvenskarnas behov och perspektiv. Denna gång har vi ett enda fokus: Att få svar på frågorna VAR bor du och VEM är du?

Vi har nämligen påbörjat arbetet med att ta fram en uppdaterad lägesbild över var utlandssvenskarna bor, vad de gör och vilka incitament de har för att bo utomlands men också för att flytta tillbaka. Kort sagt – det har blivit dags för Svenskar i Världens tredje kartläggning av utlandssvenskarna. För att få så heltäckande data som möjligt hoppas vi på DIN hjälp med att besvara och sprida enkäten ovan.

Den 18 november kommer ordinarie nyhetsbrev där vi bland annat bjuder in till tre olika Livefikor som handlar om skatte- och socialförsäkringsfrågor, hemflytt och ett på engelska som handlar om rättigheter och fallgropar rörande familjejuridik. Vi ses!

8 Nov 2021

Go back to top