Myndigheter fördröjer utställandet av Lagfarter (Title Deeds)

Cypriotisk byråkrati fördröjer Lagfartsprossen.

Läs mer ...

24 Feb 2018

Go back to top