Minnesanteckningar SviPs medlemsmöte 21 april

Maina Wigforss hälsar välkommen och inleder med att informera om syftet för mötet- att lyssna av medlemmarnas 

- synpunkter om föreningens verksamhet idag och framåt

- att förbereda frågor till kommande årsmöte

- att finna nya aktiviteter och aktivitetsansvariga

Nuvarande styrelsens arbete

Styrelsen presenterades dess arbetsfördelning och hur informationen från och till våra medlemmar hanteras. En av medlemmarna framförde synpunkter på en inlaga som inte blivit publicerad på hemsidan. Vår policy är att endast publicera föreningens aktiviteter när det gäller utflykter på ön.

Efter 2 års upparbetningsfas har styrelsen funnit en viss struktur och ser samtidigt nödvändigheten av att begränsa och rationalisera bland uppgifterna.

Önskemål finns att utöka styrelsen med en person och bilda fler referens och aktivitetsgrupper.

Hemsidan

Hans Wigforss gick igenom hemsidans olika funktioner och förklarade hur den enklast kan användas.

För att få in medlemmarnas egna inlägg diskuterades att skapa en "anslagstavla". Där kan man dela med sig egna erfarenheter om utflykter, tips och råd samt få rekommendationer på taxi, hantverkare, optiker mm. Den som skriver inlägget ansvarar själv för informationens trovärdighet och undertecknar densamma. Även köp och sälj kan läggas en på anslagstavlan.

Hans kontrollerar möjligheten till att skapa en flik kallad "anslagstavlan" och vilka regler som skall gälla för inläggning av ärenden.

Ett önskemål från styrelsen är att fler medlemmar hjälper till med att skriva reportage om SviPs olika aktiviteter, som underlag till hemsidans blogg.

Ett stort tack för Hans insats framfördes och applåderades.

Aktiviteter

Eva Rylander och Berit Spira tog på sig att hjälpa till med resor och utflykter. Eva och Berit har också anmält sig till volontärer till Pafos Open air factory 2017 och en länk till den hemsidan kommer att läggas in

Mats Pårup, Måns Uddenberg och Sten-Olof Hagman åtog sig att hålla samman diskussionskvällar om försäkringar, testamenten etc.

En medlem inkom med önskemål om att SviP startar en golfkommitté. Detta får diskuteras vidare bland golfklubbarna. SviP anger en ansvarig för respektive golfklubb som har svenska medlemmar och varje bana driver sin aktiviter.

Boulespel på hotell Anemi startar i höst, Aina och Bengt Oswald är aktivitetsansvariga.Övriga pågående aktiviteter förväntas fortsätta som tidigare.

Sponsorer

Endast annonser som erbjuder alla medlemmar samma förmån bör finns på hemsidan. Ska vi ta in annonser i större utsträckning innebär det en organisationsändring och en grupp som handlägger dessa ärenden.

Planering hösten 2015

Julmiddag 21 november och adventsgudstjänst 6 december är bokat.

Önskemål att flytta årsmötet till 10 eller 17 oktober och att maten på årsmötet subventioneras framfördes. Enligt föreningens stadgar ska mötet hållas i september, önskemålet om ändrat datum hänvisas till årsmötet.

Framtida utveckling

Skapande av en anslagstavla på hemsidan.

Bilda fler referens/aktivitetsgrupper för att avlasta och underlätta styrelsens arbete.

Utöka styrelsen med en person till 5 ledamöter.

Övriga frågor

Önskemål att ambassaden kommer och informerar under hösten.

Kerstin Iggstrand kollar när Rotary har bjudit in den norska kvinnliga FN chefen på Cypern.

Önskemål framkom att lägga ut styrelseprotokollen på hemsidan.

Att anmälan till aktiviteter ska vara bindande, om inte avbokning sker i skälig tid..

Mötet avslutades med fingerbuffé och eftersnack. Kerstin Borg tackade styrelsen och webbmaster från medlemmarnas sida.

Tack för visat engagemang.

Styrelsen i SviP

Maina, Eva, Kiki och Millan

 

 

 

27 apr 2015

Vi finns på facebook

Skandinaviska kyrkan i Ayia Napas hemsida

 

 

Vädret Pafos

site search by freefind advanced

Välkommen till föreningen SviPs hemsida 

Obs! för att anpassa Hemsidans bild till din skärm, tryck Ctr +/-

Bilder i reportage etc kan förstoras genom att klicka på bilden

Bilagda dokuments öppnande i olika sidor, hanteras genom att klicka på aktuell fil och sedan välja läsa on-line eller spara, för att sedan öppna.

Under rubriken Hem finner du mer om föreningen bl a dess syfte och målsättning. 

Annonsörer

Cyprus Living and West Coast Property Sales and Rentals är auktoriserade fastighetsmäklare på Cypern med inriktning på den skandinaviska marknaden. Vi marknadsför, hyr ut och säljer bostäder på Cypern. Vi har specialiserat oss på begagnade fastigheter som har lagfart, Title Deeds, viktigt här på Cypern. Du kan tryggt köpa från oss. Vi sätter kunden i centrum och ger exempelvis alltid våra kunder fullt stöd och support under hela inflyttningsfasen. Besök gärna vår hemsida för kontakt och vidare information om vårt utbud mm.

PEACEFUL TOUCH

Erbjuder Svip medlemmar även under år 2020 20% rabatt på sina behandlingar.

 

Tsangarides Winery