MINI-golf

Det är roligt att spela mini-golf.

Därför tänkte vi göra det på lördag den 18 Maj. Kl 11,30,

Anmälan till bo.w.svensson@gmail.com eller mobil 99577405 senast fredag före kl 13.00.

Välkomna

14 May 2019

Go back to top