Medlemsbrev våren 2016

 Hotell Anemi har blivit vår hemmaplan. Hotellet erbjuder oss att fritt att få disponera deras samlingsrum eller utrymme i matsalen till våra sammankomster, har köpt in nytt bridgemateriel till sex bord och byggt tre stycken boulebaner. Vi har också fått en mobil bokhylla och ett låsbart skåp där vi kan förvara talböcker och filmer. Allt detta under år 2015, nu har vi mycket att vara tacksamma för och ser fram emot ett nytt spännande år.

 

Visar du ditt SviP medlemskort får du 10% rabatt på hotell Anemis barnota. Hotellets husvin är Kolios. men det finns också viner från andra vingårdar på deras vinlista. Bokar du rum direkt i receptionen till dina gäster får du/dina gäster 10% rabatt. Rabatterna gäller på hotellets ordinarie bar och rumsprislista.

 

Till våren förväntas komma färre långliggare "golfare" till hotell Anemi, enligt researrangören är orsaken kriget i Mellan Östern. Cypern ligger nära och det ger en osäkerhet om hur läget är här. Något för Cypriotiska Turistbyrån att ta tag i.

 

Många glada barn tog emot vår gåva på € 1 200 som har överlämnats till "Paphos Children Care Center", se separat reportage.

 

Vårens föredrag och första resa är nu planerade. En författarinna har också aviserat att hon vill vi presentera sig och sin litteratur.

 

Bokhyllan håller öppet från och med den 12 januari 2016. kl 16.00.

 

Söndag den 13 mars 2016, kl 16.00-17.00

Föredrag "Vårda ditt hjärta" Majid Kalani.

MD, PhD, inom området interventionell kardiolog, Danderyds sjukhus Stockholm och Ygia polikliniken, Limassol föreläser.

Efter föredraget serveras en fingerbuffé med en avslutande frågestund.

 

Bussutflykt fredagen den 18 mars 2016, se separat resplan

 

Söndag den 20 mars 2016, kl 16.00

Palmsöndagen, gudstjänst i Pafos, Hotell Anemi (prel. datum).

 

Tisdag den 22 och 29 mars 2016, kl 17.00

Kommer Sune Olsson att fortsätta sina intressanta religionshistoriska föredrag.

 

Under april har vi hittills planerat följande aktiviteter

 - Nya arvslagen, information/diskussion

- Försäkringsfrågor, information/diskussion.

- vårbuffé mellan svenska och grekisk-ortodoxa påsken söndagen den 17 april 2016.

- Medlemsmöte, planering inför år 2017.

 

Är det någon som har önskemål om att själv bjuda in till ett föredrag eller annan sammankomst är ni välkomna med förslag.

När det gäller övriga aktiviteter boule, bridge, golf och vandringar återkommer respektive aktivitetsansvarig om startdatum.

 

Styrelsen SviP

Maina, Eva, Kiki och Millan

 

13 Dec 2015

Go back to top