Månadsbrev November 2020

Kära vänner, vår vänskapsförening SviP, Svenska vänner i Pafos, lever vidare och har en styrelse som strävar framåt även om världen befinner sig i motvind just nu, tillskott i styrelsen, ny revisor och valberedning gör att framtiden ser ljus ut. Vi har tre personer som idag sköter sitt engagemang från Sverige med våra digitala uppgifter, känns modernt att jobba på distans och från fler länder i dessa oroliga tider. Kassör, sekreterare, ordförande samt valberedning och revisor finns idag i Pafos.

Som ni alla är medvetna om är vår möjlighet till aktiviteter begränsat och endast boule och månads luncher kan hållas igång i vår regi. Till detta kommer tisdagsvandringarna med våra norska vänner.

I våras fick vi ställa in medlemsmötet, där vår handlingsplan och andra förändringar inför kommande år brukar hanteras. Lock down och oroliga tider gjorde även, att vi inte var säkra på hur och när årsmötet skulle kunna genomföras. Till  min glädje var hela 23 personer närvarande och årsmötet kunde genomföras. Vår uppkoppling via länk till årsmötet var ett första försök att låta medlemmar i Sverige också  kunna delta. Vi har lärt oss en del, då ljud och bild inte fungerade på ett bra sätt. Allt tar sin tid. På medlemsmötet vi planerar till våren hoppas jag att fler kan delta på plats och att vi bemästrar tekniken bättre för de som vill deltaga via länk.

Hotell Anemi kommer att stänga ned fram till jul, till att börja med. Hotellet kommer att fortsätta sina ombyggnadsplaner under nedstängningsperioden och kommer att var bra rustade inför våren, har jag blivit informerad om.

Vi får fortsätta spela vår boule på hotell Anemis boulebanor på onsdagar med start 9.45 ingång via deras parkeringsplats. Ett bra tillfälle att träffas, vi har med oss eget fika och tar en paus runt kl 11.

Några medarbetare i Sverige kommer att jobba med avstämning av medlemsregister som finns  i tre olika register, email, hemsidan och Exel. Innebär att vi får rena samstämmiga register. Viss dialog med medlemmar angående medlemskap bl.a. kommer att ske, digitalt via email och hemsidan.

Alla vill vi ha trevligt och gemytligt tillsammans. Informera gärna  dina vänner om vår vänskapsförening SviP, Svenska vänner i Pafos.

Med hopp om att bättre tider kommer 

Maina Wigforss Ordförande SviP

PS
Ny indelning av länder den 6 november 2020 för inresa till Cypern
Sverige, Norge och Tyskland ligger fortfarande kvar i kategori B, var övriga länder i dagens läge befinner sig framgår av bifogad länk https://www.paphoslife.com/news/new-measures-government

 

 

6 nov 2020

Vi finns på facebook

Skandinaviska kyrkan i Ayia Napas hemsida

 

 

Vädret Pafos

site search by freefind advanced

Välkommen till föreningen SviPs hemsida 

Obs! för att anpassa Hemsidans bild till din skärm, tryck Ctr +/-

Bilder i reportage etc kan förstoras genom att klicka på bilden

Bilagda dokuments öppnande i olika sidor, hanteras genom att klicka på aktuell fil och sedan välja läsa on-line eller spara, för att sedan öppna.

Under rubriken Hem finner du mer om föreningen bl a dess syfte och målsättning. 

Annonsörer

Cyprus Living and West Coast Property Sales and Rentals är auktoriserade fastighetsmäklare på Cypern med inriktning på den skandinaviska marknaden. Vi marknadsför, hyr ut och säljer bostäder på Cypern. Vi har specialiserat oss på begagnade fastigheter som har lagfart, Title Deeds, viktigt här på Cypern. Du kan tryggt köpa från oss. Vi sätter kunden i centrum och ger exempelvis alltid våra kunder fullt stöd och support under hela inflyttningsfasen. Besök gärna vår hemsida för kontakt och vidare information om vårt utbud mm.

PEACEFUL TOUCH

Erbjuder Svip medlemmar även under år 2020 20% rabatt på sina behandlingar.

 

Tsangarides Winery