Månadsbrev November 2020

Kära vänner, vår vänskapsförening SviP, Svenska vänner i Pafos, lever vidare och har en styrelse som strävar framåt även om världen befinner sig i motvind just nu, tillskott i styrelsen, ny revisor och valberedning gör att framtiden ser ljus ut. Vi har tre personer som idag sköter sitt engagemang från Sverige med våra digitala uppgifter, känns modernt att jobba på distans och från fler länder i dessa oroliga tider. Kassör, sekreterare, ordförande samt valberedning och revisor finns idag i Pafos.

Som ni alla är medvetna om är vår möjlighet till aktiviteter begränsat och endast boule och månads luncher kan hållas igång i vår regi. Till detta kommer tisdagsvandringarna med våra norska vänner.

I våras fick vi ställa in medlemsmötet, där vår handlingsplan och andra förändringar inför kommande år brukar hanteras. Lock down och oroliga tider gjorde även, att vi inte var säkra på hur och när årsmötet skulle kunna genomföras. Till  min glädje var hela 23 personer närvarande och årsmötet kunde genomföras. Vår uppkoppling via länk till årsmötet var ett första försök att låta medlemmar i Sverige också  kunna delta. Vi har lärt oss en del, då ljud och bild inte fungerade på ett bra sätt. Allt tar sin tid. På medlemsmötet vi planerar till våren hoppas jag att fler kan delta på plats och att vi bemästrar tekniken bättre för de som vill deltaga via länk.

Hotell Anemi kommer att stänga ned fram till jul, till att börja med. Hotellet kommer att fortsätta sina ombyggnadsplaner under nedstängningsperioden och kommer att var bra rustade inför våren, har jag blivit informerad om.

Vi får fortsätta spela vår boule på hotell Anemis boulebanor på onsdagar med start 9.45 ingång via deras parkeringsplats. Ett bra tillfälle att träffas, vi har med oss eget fika och tar en paus runt kl 11.

Några medarbetare i Sverige kommer att jobba med avstämning av medlemsregister som finns  i tre olika register, email, hemsidan och Exel. Innebär att vi får rena samstämmiga register. Viss dialog med medlemmar angående medlemskap bl.a. kommer att ske, digitalt via email och hemsidan.

Alla vill vi ha trevligt och gemytligt tillsammans. Informera gärna  dina vänner om vår vänskapsförening SviP, Svenska vänner i Pafos.

Med hopp om att bättre tider kommer 

Maina Wigforss Ordförande SviP

PS
Ny indelning av länder den 6 november 2020 för inresa till Cypern
Sverige, Norge och Tyskland ligger fortfarande kvar i kategori B, var övriga länder i dagens läge befinner sig framgår av bifogad länk https://www.paphoslife.com/news/new-measures-government

 

 

6 Nov 2020

Go back to top