MÅNADSBREV FEBRUARI 2023

Till vår stora glädje har nu 92 personer betalt medlemsavgiften och vi närmar oss vårt mål som är 100 medlemmar.

,

När du cyklar, ta på cykelhjälm ska användas av alla cyklister från 1 februari 2023 enligt ny lag.

 

Årets första vandring startar på tisdag den 31 januari, se separat inbjudan.

 

IT möte

Är du intresserad att deltaga på SviPs IT-möte lördag den 11 februari? Kurt, Kiki och vår IT-konstruktör Elias finns då på plats och vi räknar med att ta beslut om hur medlemssidan ska hanteras. Anmäl dig till svipfos@gmail.com.

 

Månadslunch

Fredag den 17 februari blir nästa månadslunch, inbjudan skickas separat.

 

Nya förändringar i Kato Pafos har startats upp, gatan vid badet i hamnen, från Tee for Two till hamnen kommer att bli gågata och restaurangsidan ska rustas upp. Utbyggnader utan tillstånd kommer att rivas.

 

Busstationen flyttas till Tombs of the Kings Aveny.

 

Neon Mall har öppnat, det är nya namnet på tidigare nedlagda Pafos Mall, ligger efter Mc Donalds vid vägen ned mot fotbollsstadion. HomeCenter har flyttat dit och en ny klädesbutik KAIBI. Inom kort kommer Lidl öppna sin tredje butik i Pafos där samt några andra butiker och ett café är också på gång.

 

Karneval i Peigia söndagen den 19 februari 2023.

 

Green Monday den 27 februari 2023 är helgdag. Då inleds fastan och man samlas i parker och på stränderna med matkorg och drakfest.

 

Övriga aktiviteter kommer igång i den takt som medlemmarna önskar under månaden. Hör av dig till svipafos@gmail.com om du har några önskemål eller vill starta upp någon aktivitet. Senast i mars startar vi med boule, bridge och föredrag

 

Varma soliga hälsningar

Maina, Kurt, Kiki, Marit och Eva

28 Jan 2023

Go back to top