Körkort Cypern/Sverige

Är du utskriven från Sverige och bosatt på Cypern (gäller alla EES-länder) kan du inte längre förnya ditt svenska körkort, utan måste före utgångsdatum skaffa ett cypriotiskt körkort. I annat fall riskerar du få ta om ditt körkort på nytt. Ditt Cypern körkort gäller som körkort i Sverige och resterande EES-länder

Läs mer om detta på korkortsportalen.se och Angloinfo.com för utflyttade engelsmän sk expats. 

Maina

EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. .

 

 

 

20 Jan 2015

Go back to top