Klubbträff

Klubbträff med många nya idéer

Ett 15-tal medlemmar träffades i mitten av april på Hotel Anemi för att i god tid
före årsmötet i höst diskutera nya och gamla idéer för aktiviteter för föreningen.
Ordförande Maina Wigforss inledde med en återblick av verksamheter som ägt
rum sedan senaste årsmötet. Bland dem finns flera resor, utflykter,
tisdagsträffarna, månadsluncher och bokcirkel.

Tillsammans med Stig Nyberg från styrelsen utbröt sen en livlig diskussion
bland deltagarna, där de flesta var överens om att det just nu inte finns plats för
fler schemalagda återkommande aktiviteter. Kalendern är helt enkelt fulltecknad
för medlemmarna!

– Däremot finns alltid utrymme för spontanaktiviteter, sa Stig. Alla förslag är
välkomna!

Bland de populära aktiviteter som fortsätter efter sommaruppehållet finns:
Boule
Golf
Månadsluncher
Tisdagsträffarna med föreläsare, eventuellt även särskilt inbjudna talare.
Stig efterlyste fler förslag på personer som kan
Resor och utflykter. Bland förslagen fanns resa till Israel, stadsvandring i
Pafos, besök på museet i Episkopi och ett besök på klostret i Kykkos.
Diskussionen om Anslagstavlan på SviPs hemsida var givande. Att den kan
göra ännu större nytta som ett forum för den som vill låna/köpa grejer av
varandra var en allmän åsikt. Det kan vara allt från barnstolar till hjälpmedel
som till exempel kryckor.

Idéträffen avslutades med allmänt mingel och hejdå-kramar till alla som nu
lämnar Pafos för att återkomma till hösten.

19 Apr 2019

Go back to top