Kära medlemmar i SviP!

Här kommer en brasklapp från föreningen som önskar att komma igång med verksamheten så snart som möjligt.

Vi vet att det är fint väder i Sverige liksom här på Cypern. Men vi ber er i alla fall att lägga några minuter på enkäten för er som inte redan har gjort detta. 

Vi vill ju alla ha in så många svar som möjligt för att få till stånd en förening som speglar medlemmarnas intresse. Sista dagen för svaren är den 14 juni.

Har du inte fått enkäten kan du lämna dina synpunkter om hur du ser på SviP framtid direkt till vår email svipafos@gmail.com

 

Styrelsen

10 Jun 2021

Go back to top