Kallelse till SviP Ordinarie Årsmöte 20 oktober 2017

 

Ordinarie årsmöte hålls kl 17.00 fredag den 20 oktober 2017 på Anemi Hotell. Röstberättigade är alla som betalt medlemsavgift för verksamhetsåret 2016/17. Buffén startar med registrering kl 18.30, även icke medlemmar är välkomna.

Stadgeändring punkt 8. Styrelsen föreslår att en suppleant väljs in på ett år i taget. I övrigt har inga förslag till ändringar av stadgarna eller övriga frågor hittills inkommit. Vill du vi ska ta upp någon speciell fråga eller har förslag till ändring i stadgarna vill vi ha dessa till [javascript protected email address] senast den 10 oktober 2017.

Anmäl snarast på bifogade blankett till www.svipafos.com, vilka som kommer och om du /ni vill deltaga både på årsmötet och buffén eller enbart vill deltaga på årsmötet eller buffén, sista anmälningsdag måndag den 16 oktober 2017.

Buffén är delvis subventionerad till alla betalande medlemmar. Ett glas vin, vatten eller öl samt buffé kostnad 15 €. För övriga gäster är priset 25 €.

Som brukligt har vi en burk för insamling av kopparpengar, där är även större pengar välkomna. Hela summan går till Fritidsgården, en hjälporganisation som tar hand om barn mellan 6-12 år. Barnen får mat, skolkläder och skolmateriel där behov finns. Organisationen har egna lokaler. Verksamheten är öppet dygnet runt. Hittills i år har vi samlat in 326 € och vi hoppas att till jul kunna lämna över 1200 €, samma belopp som föregående jul. En del av dessa pengar samt ytterligare 128 € används i år till deltagande i februari festivalen där alla barn (med föräldrarnas tillstånd) fick deltaga i Pipi Långstrumpståget, en del av pengarna finns sparade till lekutrustning på gården.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Maina, Annika, Kiki, och Millan

arsmote-dagordning-20171020.pdf

Boka *: 

11 Oct 2017

Go back to top