Jätteprojekt i Geroskipou omfattande flera miljarder kan stoppas av gamla kulturfynd

 

Fynden som upptäcktes är från den hellenistiska perioden (tredje-talet f.Kr.) Fortfarande oklart om dessa antikviteter är av tillräckligt historiskt värde för att stoppa det nya projektet helt och hållet.

Läs mer ...

 

21 Sep 2017

Go back to top