Jätteprojekt i Geroskipou omfattande flera miljarder kan stoppas av gamla kulturfynd

 

Fynden som upptäcktes är från den hellenistiska perioden (tredje-talet f.Kr.) Fortfarande oklart om dessa antikviteter är av tillräckligt historiskt värde för att stoppa det nya projektet helt och hållet.

Läs mer ...

 

21 sep 2017