Internetbetalningar räkningar Cypern

Det finns en bra service på Cypern för att genom internet betala tex bilskatten, elräkningar och CYTA mm. Titta på www. jccsmart.com. Speciellt bilskatten är ju bra att kunna göra från Sverige i januari.

27 Apr 2013

Go back to top