Intäkter från turismen ökade med 16 % i juni på Cypern

 

Glädjande nog ökar turismen på Cypern igen. Den är ju kanske den viktigaste inkomskällan och står för en fjärdedel av Cyperns ekonomi.

Läs mer

2 Sep 2016

Go back to top