Inför SviP årsmöte 21 oktober 2016

 

Valberedningens förslag till styrelse och Revisor i SviP (föreningen svenskar i Pafosområdet)

för verksamhetsåret 2016 01 07 - 2017-06-30

 

Ett år kvar på sin mandatperiod har

Ordförande Maina Wigforss och ledamot Gunn-Britt Mill

Omval på två år Kiki Christodoulou

Nyval på ett år Annika Jonsson

Revisor omval på ett år Elfriede Weitkaemp 

 

Pafos i september 2016

Valberedningen

Bengt Osswald och Måns Uddenberg

 

Inga ändringar av stadgar eller andra förslag har inkommit till styrelsen.

 

För att kunna förbereda övriga frågor till årsmötet den 21 oktober 2016 vill vi få dessa skriftligt före den 7 oktober 2016 till svipafos@gmil.com

 

Välkomna till årsmötet

Pafos i september 2016

Styrelsen

Maina, Eva, Kiki och Millan

 

SviPs Verksamhets- och Årsberättelse samt aktuellt medlemsregiser finns inlagt på Hemsidan under fliken Föreningen.

 

 

 

 

 

 

11 Oct 2016

Go back to top