INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE

Inbjudan till årsmöte i Svenska föreningen i Pafosområdet (SviP)

TISDAG DEN 27 OKTOBER KL 16.00 (svensk tid 15.00)

Årsmötet hålls på Hotell Anemi i övre delen av matsalen där vi kan erbjuda alla röstberättiga medlemmar att deltaga, max 50 personer på plats inomhus och resterande medlemmar via internet uppkoppling. Vi får tillgång till hotell Anemis datautrustning och alla röstberättiga medlemmar erbjuds möjlighet att deltaga oavsett var ni befinner er.

Rätt att deltaga har alla medlemmar som betalt medlemsavgift för verksamhetsåret 2019/20.

Handlingar till årsmötet skickas ut inom kort.

Anmäl dig via nedanstående formulär om du kommer till hotellet eller deltager via internet, senast 18 oktober 2020.

Ett annorlunda verksamhetsår inom SviP

Första halvan av verksamhetsåret 2019/2020 pågick som planerat och i likhet med tidigare år.

Efter ett fåtal bridge – och bouletävlingar i början av 2020 avstannades allt på grund av att Coronan slog till över världen.

När vi alla satt mer eller mindre isolerade förgyllde Kerstin Iggstrand tillvaron med kontinuerliga digitala kulturuppdateringar och Kerstin Åkerberg ansvarde för att vi fick tillgång till dessa, såväl som till annan information på vår hemsida. TACK till er båda

Det fortsatt osäkra coronaläget gör att många är tveksamma att resa överhuvudtaget. Även om smittläget på Cypern är litet i jämförelse med många andra länder, krävs fortsatt försiktighet även här.

På grund av detta kommer SviP tills vidare inte att anordna några aktiviteter förutom boule, 1 gång/vecka och något enstaka annan aktivitet.

Uppmaning till alla medlemmar

Inför årsmötet behöver vi veta:

  • Hur vill du att vår vänskapsförening skall drivas vidare?
  • Vad är du beredd att ställa upp med/engagera dig i?

4 Oct 2020

Go back to top