Hej alla Cypern vänner

Stort TACK för all support och svar på vår enkät gällande SviPs framtid. 

Enkäten gick ut till ca 100 personer, och vi har erhållit 49 svar vilket vi bedömer som en godkänd svarsfrekvens. 

En stor majoritet av medlemmarna är positiva till SviPs verksamhet och framtidstro. Vi vill också passa på att hälsa 4 nya medlemmar välkomna under maj.

I slutet av september räknar vi med att komma igång med vår verksamhet och årsmöte är planerat till onsdag den 27 oktober 2021.

Styrelsen kommer nu att analysera svaren och planerar att skicka ut en sammanställning i slutet på sommaren. Har du missat att deltaga skriv till vår email svipafos@gmail.com

Midsommardagen firades med en lunch på hotell Anemi, gott och trevligt som vanligt. Liv och rörelse runt poolen, cyprioter från Nicosia, Larnaca och andra orter på Cypern gästar hotellet över veckosluten. Hotellet ser fram emot att träffa alla SviP medlemmar och golfare välkomna till hösten.

Trevlig sommar

Syrelsen

27 Jun 2021

Go back to top