Föredraget "om jag dör på Cypern"

Vid tisdagens föredrag på 5th Floor hade ett 40 tal personer kommit för att lyssna på vår Svenska Präst Anders Berglund. Anders presentation om ämnet upplevdes som mycket intressant och frågor och funderingar bland åhörarna var många.

I korta drag fick vi veta följande som Anders tyckte vi bör tänka på. Alla som befinner sig på Cypern bör registrera sig på ambassadens hemsida. https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/ Man bör registrera sig även om vistelsen är kort. Detta för att Ambassaden ska veta vilka Svenska medborgare som befinner sig på ön, om någon katastrof händer i närområdet.

Om olycka eller sjukdom är framme och det slutar i ett dödsfall så är gången i stort det samma som i Sverige och Norge.

Dödsintyg utfärdas på sjukhus och även intyg från polisen att inget brott föregått dödsfallet. Om inte dödsorsaken är självklar så sker en obduktion. Obduktion sker enl lag om polisen eller läkaren anser att det behövs. Läkaren skriver ut dödsorsaken. Kroppen förs till bårhuset på General Hospital i Pafos för oss som bor i Pafosområdet.

Identifikation pass, körkort eller dylikt samt personnummer är bra att någon nära vän här på Cypern har tillgång till om du bor ensam.

Nästa steg är att kontakta Ambassaden, försäkringsbolag om försäkring finns i annat fall direkt en begravningsbyrå. Bra erfarenhet finns från Angel Guardians begravningsbyrå i Pafos. Försäkringsbolaget eller begravningsbyrån ordnar med all hantering fram till hemlandet, där lokal begravningsbyrå tar över vid flygplatsen på Arlanda eller Landvetter. i Norge på Gardermoen.

När Ambassaden får kännedom om dödsfallet kontaktas myndigheterna i hemlandet, den dödes pass och andra id-handlingar samt bankmedel i hemlandet spärras. Bankmedel blir tillgängliga först efter bouppteckning om inte speciell fullmakt finns för annan person.

Räkna med att begravningsbyrån på Cypern vill ha betalt i förväg och att kostnaden varierar mycket beroende på dina önskemål.

Vill man begravas på Cypern finns även den möjligheten. För närvarande finns inget krematorium på södra sidan av Cypern. All information om dina önskemål svarar försäkringsbolaget eller begravningsbyrån på.

Svensk begravnings-gudstjänst kan arrangeras av Skandinaviska kyrkan på Cypern.

Detta är några av de punkter som diskuterades under kvällen, men som Anders uttryckte det, så är alltid Skandinaviska kyrkan här på Cypern villiga att hjälpa till med goda råd.

Kontaktuppgifter finns på SVIP:s hemsida.

15 Mar 2019

Go back to top