Föredrag Dr Majid Kalani hotell Anemi 13 mars 2016

Söndag den 13 mars 2016, kl 16.00-17.00, plats hotell Anemi Dr Majid Kalani

MD, PhD, inom området interventionell kardiolog, Danderyds sjukhus Stockholm och Ygia polikliniken Limassol, föreläser inom området hjärta och blodflöde. Föreläsning hålls på svenska.

Efter föredraget serveras en vårinspererad plockbuffé inkl. ett glas vin, öl eller läsk medlemspris € 20 för gäster € 25.

Aftonen avslutas med en frågestund efter byffén.

Vi vill ha din anmälan senast den 9 mars 2016 till Svipfos@gmail.com eller svipafos.com.

 (Leave empty)

6 Mar 2016

Go back to top